Tylösandsseminariet 2022, Tylösand/Halmstad

Tylösandsseminariet har arrangerats av MHF varje år sedan 1957 och är en viktigt del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Vi på EMTW är stolta över det bidrag till ökad trafiksäkerhet som vi bidrar till. Varmt välkomna att besöka oss på mässan!